HAMIDREZA

Hamidreza73

گلاویزیم‌با اَراجیف‌توجهانی نمادین‌همش‌تبانی‌میدن شعار رهایی

امتیاز
94030
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

من دیگه رو به آفتاب پشترا میرن میدن فحش را میرن میدن فحشزندگ...

استقلال ، آزادی ، رفاه ، شعفبو کن ، ببین ، دست نزنمدیر ، مسئ...

1

پول تخمته میره و میاد باید نزنی حرصِ جیبتو زیادباید دل نب...

1

۵شنبس یه فاتحه بخونید

.انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بی سواد حقیقی است، هر ...

من افتخار گرگام وصل بند نافم به تهران

3

سلاخی میشن آرزو ها تو شهرنون از بازو در میاری، مالیاتا موشکم...

1

یه لایی زدیم عینه و گل بود

2

از زندگی بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره سگ خورد وقتی هایده...

صف ثبت نام پراید ۳۰ میلیونی