IAmNumber4

IAmNumber4

- نمیدونستم اینقدر از کبوترا خوشت میاد...!
+ من از هر چیزی که حرف نمیزنه خوشم میاد.

#هالیوود#خانواده

#هالیوود#خانواده

فوق العاده س این آدم

فوق العاده س این آدم