عیسی

IIsa

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که از الفاظ خوشش بوی کسی می آید

#پیشاپیش_چهار_شنبه_سوری_مبارک
۲

#پیشاپیش_چهار_شنبه_سوری_مبارک

#طبیعت

#طبیعت

#انگشتر
۲

#انگشتر

#صبحانه
۱

#صبحانه

#شهیدان

#شهیدان

#کریسمس_مبارک
۱

#کریسمس_مبارک

#دل_نوشته
۲

#دل_نوشته

#طبیعت

#طبیعت

#طبیعت

#طبیعت

#عکاسی

#عکاسی

#خرس#عکاسی
۱

#خرس#عکاسی

#طبیعت
۱

#طبیعت

#صبحانه

#صبحانه

#طبیعت

#طبیعت

#عکاسی
۱

#عکاسی

#طبیعت

#طبیعت

#طبیعت

#طبیعت

#عاشقانه
۱

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه