عیسی

IIsa

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که از الفاظ خوشش بوی کسی می آید

امتیاز
1307710
دنبال کننده
1866
دنبال شونده
178
2

#پیشاپیش_چهار_شنبه_سوری_مبارک

#طبیعت

2

#انگشتر

1

#صبحانه

#شهیدان

1

#کریسمس_مبارک

2

#دل_نوشته

#طبیعت

#طبیعت

#عکاسی

1

#خرس#عکاسی

1

#طبیعت

#صبحانه

#طبیعت

1

#عکاسی

#طبیعت

#طبیعت

1

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه