اینم ماشین منه مدیونی باور نکنی

اینم ماشین منه مدیونی باور نکنی

هه هه هه اونای که مثل من بدشون میاد از اینها بلایکن

هه هه هه اونای که مثل من بدشون میاد از اینها بلایکن

خیلی نازه محجبشم نازه عشقم

خیلی نازه محجبشم نازه عشقم

برای یه مورچه یه قطره هم یه قطره هست...

برای یه مورچه یه قطره هم یه قطره هست...

شامس مایه دیگه

شامس مایه دیگه

صف مرگ...

صف مرگ...

کار مندان کار خونه همبر گر سازی در حین ساخت همبر گرد

کار مندان کار خونه همبر گر سازی در حین ساخت همبر گرد

الناز خوشکلهطرفداراش بلایکن

الناز خوشکلهطرفداراش بلایکن

اصلاح مو به این میگن لایکا برسه هاهاها

اصلاح مو به این میگن لایکا برسه هاهاها

به این میگن خلاقیت

به این میگن خلاقیت

سوتی ها برسه....

سوتی ها برسه....

مستر بین پاتر...

مستر بین پاتر...

به این میگن امنیت

به این میگن امنیت

اگه میخواد اینجا نصیبش بشه بلند لایک کنه

اگه میخواد اینجا نصیبش بشه بلند لایک کنه

اینا دارن چیکار میکنن؟!!!!!!!

اینا دارن چیکار میکنن؟!!!!!!!

اینم از اساتید دانشگاه
۱

اینم از اساتید دانشگاه

گوشی شما هم اینقدر امکانات داره؟

گوشی شما هم اینقدر امکانات داره؟

ای جونم چقدر نازن اینا آدم دلش میخواد بخورشون.

ای جونم چقدر نازن اینا آدم دلش میخواد بخورشون.

آخ جون بلاخره کشف شد ...خدارو شکر.

آخ جون بلاخره کشف شد ...خدارو شکر.

برنامه ریزی به این میگن البته پاینی رو میگم ها

برنامه ریزی به این میگن البته پاینی رو میگم ها