javad

JAVADMJ

امتیاز
62990
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
2

ماچ ماچ ماچ

3

می گویند : شاد بنویس ...نوشته هایت درد دارند! و من یاد ِ مر...

دم از بازی حکم میزنی! دم از حکم دل میزنی! پس به زبان قمار بر...

2

این دیگه آخرشه:))))