Kamiiiiiiiiii

Kamiiiiiiiiii

من در قبایلی بزرگ شدم که مرد و مردانگی در گوشم زمزمه میکردن و یادم دادن اما در جایی زندگی کردم که مردمانش نه مرد بودن و نه مردانگی داشتند... !

امتیاز
7140
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

همین الان یهویی ...:face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-c...

می خواهم برگردم به روزهای کودکیآن زمان ها که،پدر تنها قهرمان...

دستتو رو سرم بکش، پاشو بهم یکم بخندیه دنیا غم رو دوشمه، زخما...

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،پس به کسانی که دوستشان دارید...

تکست موفقیت...!

تکست موفقیت...!

تکست موفقیت...!

hamin Alan yehoieeeeeeeeeeeee:face_with_tears_of_joy::face_w...

همین الان یهوییییی:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning...

همین الان یهوییییی...:face_savouring_delicious_food::face_sa...

زندگی ... ...

من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیبا...

زندگی رسم خوشایندی استزندگی بال و پری دارد با وسعت مرگپرشی د...

قناری گفت: ــ کُره‌ی ماکُره‌ی قفس‌ها با میله‌های زرین و چینه...

کلافم من یه وقتایی که عطرت روی لباسم نیست ...!

زندگی مانند یک پتوی کوتــاه استآن را بالا می کشید، انگشت شست...

2

بعضی از زخمها رو باید درمان کنی..تا بتونی به راهت ادامه بدی....

گفتند عینک سیاهت را بردار ...دنیا پر از زیباییست !!!عینکم را...

2

پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی...

بدون شرح...!