خط خطي

KhAtKhaTi

همه جا امن و امانه...

امتیاز
39310
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

اقا من نمي دونم چي بگم يعني ارتش ايران از پس اين جيش العن بر...

1

مي دونه بهار تو راهه چه اون باشه يا نه.خدافظ

سربازا ميشن گور ب گور نور ب قبرشون ميباره بيچاره مادر....

3

دهنم پره حرفه حيف با دهن پر نبايد حرف زد...

شهر من نفس بكش . . .

2

اشكان خطيبي

1

قاف و دوستان

اقاي پليسطراح : فريد فارلاك

1

احمق من نيازي به دفتر ندارم وقتي مغذت تختس...اشكان فدايي

يه چند ثانيه بعد رو تصور كنيد...

66

خدايا مي خوام بيام پيش خودت ديگه طاقت ندارم.جهنم رو به دنيا ...

2

چرا امروز همه ميگن بهم سر بزن.