سانی

Khanum1

رفیقم خداس

امتیاز
5510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

منو داداشی نازمو جیگلم دوهویی ;-)

سلامتے ما معمولے ها..نہ ارزوے ڪسے هستیم ..نہ اویزون ڪسے...

خدایا دعاهای همه بنده هایت را به لطف بزرگیت بپذیر آمین

شهر زیبای من من بیر تورک گیزیام هرکی ترک لایک کنه

✪ ﺑﻌﻀـــــــﯿﺎ ﻧﺎﺑَـــﻦْ ••°° ﺗﻮ ﻓــــــــــﺎﺯ ﻻَﻭﻥْ ••°° ﻣُ...

گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایے

سلام دوستان دنبال یه گروه چت تو تل هستم اگه شما گروه دارین ا...

خدایـــــاصبری که دادی"بادردی که دادی"یکسان نیست...

ایـن روزهــا زیــــــــادی ساکت شــــــــــــــده ام ،نمی دا...

مخمم√رد/داده↯ﺩُﻧﯿــــــﺎ ﺑِﻬِﻢ ﺛﺎﺑِﺖ ڪَﺮﺩ↯↯"ﺗَـــــــﻮَﺟُﻪ "...

خانوادت میدونن؟_چیو؟ که حالت خوب نیس_نه... :) میدونن دیگه او...

★←سکــــــــــوت↓↓↓★← تمام حرفهای مــــنه↓↓↓★←سکوتـــموگوش...

هــــــوا...هـــــــوای غـــــــــــــــــــــــــــم استهــ...

منم خدایی دارم

┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄•●⇜بَعضی وَقتا خِیلی سَخته..... ⇨•●⇜که پیش بقیه...