پس کی برمیگردی کنآر این مرد خسته خوشکل من!(:  @llnznnll
۸

پس کی برمیگردی کنآر این مرد خسته خوشکل من!(: @llnznnll

تو رو تنـهآ نمیزارم ؛ گر چه تنـهآ جآ میمونم:]#قمیشی
۲۱

تو رو تنـهآ نمیزارم ؛ گر چه تنـهآ جآ میمونم:]#قمیشی

هر حرفی دارید بزنید میبینم ب وقتش https://harfeto.timefriend...
۰

هر حرفی دارید بزنید میبینم ب وقتش https://harfeto.timefriend...

کنآر دریآعآشق بآشیعآشق تر میشویو اگر دیوانهدیوانه تراین خاصی...
۰

کنآر دریآعآشق بآشیعآشق تر میشویو اگر دیوانهدیوانه تراین خاصی...

به مرحله ایی از "جوونی" رسیدم که فقط "پیر" میشم...
۰

به مرحله ایی از "جوونی" رسیدم که فقط "پیر" میشم...

از خـدا ممنـونم کـه فرشتـه ای مثـل تـو نازنیـنم برام فـرستآد...
۰

از خـدا ممنـونم کـه فرشتـه ای مثـل تـو نازنیـنم برام فـرستآد...

همــــــه کـــــس مـــــن:) #n 💙😘
۰

همــــــه کـــــس مـــــن:) #n 💙😘

خسته از جانی که گرفتار تن است!
۰

خسته از جانی که گرفتار تن است!

به جآیی رسیدم که با هیشکی حرفی ندارم...!
۰

به جآیی رسیدم که با هیشکی حرفی ندارم...!

#قلب #درد #هر #شب #بی #خابی
۰

#قلب #درد #هر #شب #بی #خابی

از همه آدم هآیی که به من می گویند:عـوض شـدی تشکر میکنم!همه چ...
۰

از همه آدم هآیی که به من می گویند:عـوض شـدی تشکر میکنم!همه چ...