بانوی سرخ

Ladyinred

خدانگه دارتون
یا علی

امتیاز
272020
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه

بگین به دادم برسه این همه بغض و کم کنهبه غم بگین یکی دو روز ...

1

خـیـلـے سـختـہ بـراش یـہ دنـیا حــرف داشتـہ باشـےولـے خـودشـ...

4

میلیاردها سلول صدها عضو کیلومترها رشته عصبی و هزاران عضلهمث...

آخر آخرشفقط خودتو خودتی.....

1

به قلبم معذرت خواهی بسیاری بدهکارمبخاطر تمام روزهایی کهگرفتش...

اگر ڪسی را دوست داری، هوایش را داشته باش اما اگر برای پر ڪرد...

1

ڪجـا گمـت ڪردم ! دیـگہ نہ صدایـت را میـشنـوم،نہ میبیــنمت،خـ...

2

کاشکی میشد.....

9

کمه ولی جاش همیشه می مونه اذیت می کنه که دیگه هیچ وقت آدم سا...

2

دلم گرفته سخت میگذرهخدایا مواظبش باش

2

کاش.......

1

وقتش رسید باید جمع کنم بساطم را نادیده بگیرم خاطراتم راسرپو...

آدم است دیگر گاهی در پس چشم هایش در پستوهای خواب هایش در کنا...

7

اونی که باید باشه نیست...

1

کاش برای کسی مهم بودم......

3

ازهرچی عشقه حالم بهم می خورهمسسسسسخره ترین چیز

1

ههپیگیر نباشی تموم میشه.....