««عشق»»        چیست؟جز آنکه (زن) همدمی باشد برای ...
۴

««عشق»» چیست؟جز آنکه (زن) همدمی باشد برای ...

هههههه کی این اهنک لیتورو کوش کرده
۱۰

هههههه کی این اهنک لیتورو کوش کرده

هههههههخخخخخخخخ
۱۱

هههههههخخخخخخخخ

والا به خدا راست میکه
۱۳

والا به خدا راست میکه

ززوودد ببییاایییینن
۶۷

ززوودد ببییاایییینن

be ki negah mikoni zood begoo ta cheshato dar nayavordam
۲۳

be ki negah mikoni zood begoo ta cheshato dar nayavordam

اصلا محال نیست
۵

اصلا محال نیست

اینو به بهترین خواهرم که خیلی تکه و دوستش دارم هدیه میکنم او...
۴

اینو به بهترین خواهرم که خیلی تکه و دوستش دارم هدیه میکنم او...

dorsa joon .yalda.eli zood biaiid
۷۵

dorsa joon .yalda.eli zood biaiid

به سلامتی اونی که رفت و ندونست که بشتش حی به سرم میاد...هی ز...
۲

به سلامتی اونی که رفت و ندونست که بشتش حی به سرم میاد...هی ز...

من دلم خیلی کرفته کسی هست بیاد تا بحرفیم
۲۷

من دلم خیلی کرفته کسی هست بیاد تا بحرفیم

زود تند سریع بکیدکامنت لدفن
۳۲

زود تند سریع بکیدکامنت لدفن

لطفا کامنت یادتون نرهخودم١/٤
۲۸

لطفا کامنت یادتون نرهخودم١/٤

اکه فهمیدید بلایکید
۱۶

اکه فهمیدید بلایکید

ایدا جونننن ......درسا جونممممهدیه ابجیریحانه جانننخیلی دوست...
۵

ایدا جونننن ......درسا جونممممهدیه ابجیریحانه جانننخیلی دوست...

عاششقققتتتممم خخخدددداااا جججووووننن
۵

عاششقققتتتممم خخخدددداااا جججووووننن

دخمل خانوما بکوبن لایکو تا دهن بسرها رو باهم سرویس کنیم
۱۱

دخمل خانوما بکوبن لایکو تا دهن بسرها رو باهم سرویس کنیم

انشالله
۱۳

انشالله

انشالله
۴

انشالله

شاید مردم حواسم نیست.
۲

شاید مردم حواسم نیست.