خــــــادم الشـــ❥ـــــهداء

M.H.M12400

ما اگر سر سفره شهدا نشسته ایم
مهمان شهدائیم واین خدمت را خود
به جان ودل خریده ایم نه اینکه
آنان کسی رابه کار گرفته اند

«ما افتخارمان خادمی شهداست»
#فدایی_و_مطیع_سیدعلی✌ ️
یــا علــــی (ع)
8دی.Esf۷۸
(:

فصل ،فصل امتحانه و نتیجه ...
امتحان خردادیا ...
کنکوریا...
د...
۱۵

فصل ،فصل امتحانه و نتیجه ... امتحان خردادیا ... کنکوریا... د...

#تلنگر#فقر_فرهنگی:heavy_exclamation_mark_symbol:️الان با اکث...
۱

#تلنگر#فقر_فرهنگی:heavy_exclamation_mark_symbol:️الان با اکث...

سکوت‌ماندر برابر نفس هایت،حرف هایتاشک و لبخند هایت مثال زدنی...

سکوت‌ماندر برابر نفس هایت،حرف هایتاشک و لبخند هایت مثال زدنی...

چشمِ دلباز کنو گوشِ جان؛کہ مےبینے جمع شهیدان را،و مےشنوے نوا...

چشمِ دلباز کنو گوشِ جان؛کہ مےبینے جمع شهیدان را،و مےشنوے نوا...

پنجشنبه هابهشون سرمیزنمبه عکسهاشون نگاه میکنم             مث...

پنجشنبه هابهشون سرمیزنمبه عکسهاشون نگاه میکنم مث...

به فکر مثل 
#شهدا مردن نباش
به فکر مثل 
#شهدا زندگی کردن باش...

به فکر مثل #شهدا مردن نباش به فکر مثل #شهدا زندگی کردن باش...

•┈┈••✾•:herb::hibiscus::herb:•✾••┈┈•:diamond_shape_with_a_do...

•┈┈••✾•:herb::hibiscus::herb:•✾••┈┈•:diamond_shape_with_a_do...

همه ایل و تبارم دلشان مضطر توستخوش بحال پدرم که پسرش نوکر تو...

همه ایل و تبارم دلشان مضطر توستخوش بحال پدرم که پسرش نوکر تو...

شهید گمنام است!تو او را نمےشناسےولے او خوب دردت را مےداند .....

شهید گمنام است!تو او را نمےشناسےولے او خوب دردت را مےداند .....

با عشق هزار بیت گفتند ولیبا عشق فقط دمشق هم قافیه است ..

با عشق هزار بیت گفتند ولیبا عشق فقط دمشق هم قافیه است ..

#خادم_الشهدا اطراف حرم گرچه پُر از "خولی و شمر" استدنیای تشی...
۴

#خادم_الشهدا اطراف حرم گرچه پُر از "خولی و شمر" استدنیای تشی...

چــہ جوابے دارے؟؟!

#اللّهمَّ_عًجـِل_لِوَلیـِّک_الفــَـــرج
...
۱

چــہ جوابے دارے؟؟! #اللّهمَّ_عًجـِل_لِوَلیـِّک_الفــَـــرج ...

#خادم_الشهدا شهدا اصحاب آخر الزّمانی سید الشهدا  هستند و پیا...
۴

#خادم_الشهدا شهدا اصحاب آخر الزّمانی سید الشهدا هستند و پیا...

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود... 

:black_small_squar...
۱

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود... :black_small_squar...

#خادم_الشهدا امروز ....:rose:مراقب برخی از کودکان باشیم:tuli...
۱

#خادم_الشهدا امروز ....:rose:مراقب برخی از کودکان باشیم:tuli...

بیاو دوباره دسټم رابگیر!همین دسټبرایټ ټرانه عاشقانه نوشټه؛هم...
۲

بیاو دوباره دسټم رابگیر!همین دسټبرایټ ټرانه عاشقانه نوشټه؛هم...

:leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::leaf_fluttering_in_wind:...
۱

:leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::leaf_fluttering_in_wind:...

#مهـدےجاندست مرا گرفتید، تا پیشتان بمانماز روی خاڪ بردید تا ...

#مهـدےجاندست مرا گرفتید، تا پیشتان بمانماز روی خاڪ بردید تا ...

پدرم رفت پی عطر #حرم
پدرم مرد بود...
روزتون گرامی..:bouquet:...

پدرم رفت پی عطر #حرم پدرم مرد بود... روزتون گرامی..:bouquet:...

#خادم_الشهدا سلامتی پدری که بایددستای گرمش جای آغوش فرزندش ب...
۱

#خادم_الشهدا سلامتی پدری که بایددستای گرمش جای آغوش فرزندش ب...