MEDI_send

. ـ💜ـ .


yoυ’ve вecoмe тнe lιgнт oғ тнιѕ darĸ нearт
شدے روشنیِ این قلبِ تاریڪ🌙💛

ᵗᵒᵈᵃʸ ʷʰᵒ ᵃʳᵉ ᵐʸ ᶠʳᶤᵉᶰᵈѕ , ᵗᵒᵐᵒʳʳᵒʷ
ᵗʰᵉʸ ʷᶤˡˡ ᶰᵒᵗ ᵃᶰᵈ ᵇᵃᵈ ᶰᵉʷѕ, ᶤᵗ'ѕ ᵗᵘʳᵉ ♡ [.💙🐬.]

امتیاز
10340
دنبال‌کنندگان
518
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه