مهربانتراز مادر

MHRBN

بیاییدقدرخود را بدانیم،واین خود گرانبها را این قدر ارزان در جلوی دید نامحرمان قرار ندهیم...

امتیاز
377020
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
28

فرقی نمی کند در کجای قرن چندم ایستاده باشممهم این است که :من...

7

.. یا اباعبدالله ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﯾﺨﺖﺁﻣﺪﻡ ﭘﺎﮎ ...

روی کفنم بنویسید:."موریانه ها کامتان شیرین باشد".این تن که م...

2

.قمر آل علی به که چه زیبا شده اییاز همان اول از عالم تو مجزا...

4

من و معشوق… حرم… عرض ادب یا معشوق!حرم و عرض ادب… عشق… خدا… ب...

3

بی خبر مانده ام از یار خدایا چه کنمگره افتاده در این کار خدا...

2

اگر زاهد دعای خیر میگویی مرا این گو:که این آواره ی کوی حسین ...

3

.از فراق کربلا پیوسته دارم زمزمهترسم این هجران دهد آخر به عم...

1

.......سری به نیزه بلند است در مقابل زینب س...خدا کند که نبا...

. ما را نسیم پرچم تو زنده می کندزخمی است دل که مرهم تو زنده ...

1

برسر نعش گل ام بنین (س) غوغا شدهمه گفتند:حسین بن علی(ع) ت...

..برگرد که این قافله را بیم عطش نیستما تشنه لب عشق تو هستیم ...

بعد میلاد رضا سینه من بی تاب است عکس گنبد وسط صحن دو چشمم قا...

عجیب حال و هوای نجف گرفته دلمعجیب نیست کز آنجا سرشته آب و گل...

1

ارباب جان.آرزومه جون بدم از برای کربلاتلب تشنه بمیرم آره پا...

ای خوشا آب و هوای کربلاگریه کردن پا به پای کربلااشک چشمم دان...

1

گر تمامی مفاتیح به لب زمزمه کردید، بدانیددوای غمتان جز به غب...

2

نِشَسْتِه کُنْجِ خیٖاٰباٰنِ کَـــــربَلاٰ دِلِ مَــــن..... ...

4

مستحقم بده در راه خدا آقاجانآمدم باز به امید شما آقاجاندست ت...

3

. باید غبار صحن تو را توتیا کنندآنان که خاک را به نظر کیمیا ...