امتیاز
31560
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
1

لیلی زیر درخت انار نشستدرخت انار عاشق شدگل داد سرخ سرخگلها ا...

1

#داستان_کوتاه توﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐﺗ...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کنجانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم»...

بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد هم سرد استبعد از تو لذت بردن از...

4

اندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیست شرح دو جهان خواهش در شعر ...

آخرین جمعه  اردیبهشت شد ،اردیبهشت مان کهاردیبهشت نشد ،می تاز...

ماجرای من و توباور باورها نیستماجرایی‌ستکه در حافظه‌ی دنیا ن...

بوی پیراهنی ای باد بیاور،ورنه....غم یوسف بکشد،عاشق کنعانی را...

1

وین #الگاکیفص ملحی الوگع #بالمایکلشی بغیبتک #فااااهی

4

ماضلت کرامه اشبیها های الناس...شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل ......

1

کـــاش مـــیـــشـــد مُــرد بــدون ایـــنـکــه مـــادرم بــف...

1

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑﺑﺰﻧﯽﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑ...

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟!ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ...

شــــــایــد...به اندازئ یک سفر کوتاه...

1

همـــه دردِ دنیـــا...یـــه شـــب دردِ من نیــــســـت...