محمد(❤یاحسین❤)

MOHAAAMmAdD

حتمابخونیدتانظرتون دربارم عوض شه....
سلام....خوبید؟

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

معرفی:آدم معتقدیم ویه سری مسائل خیلی برام مهمه...مثله:حجاب ونمازوروزه وپیامبرواماماوقرآن فقط همین روقبول دارم.
دین ازسیاست جداس...
مرجع تقلیدم قرآن واحادیث پیامبرومعصومینه...مرجع تقلیدندارم چون هیچکس ازاون آخوندهاروقبول ندارم.

اگرم باهام مخالفی قبل اینکی زرزر کنی وجواب بدتربگیری شرّت روکم کن....

تهرانی ام_نیروهوایی(شمال شرق)

قد:۱۹۰
وزن:۱۰۶
ورزش:ازورزش متنفرم ولی بجاش رژیم دارم وکلی وزن کم کردم.

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد خــــــــــٌـــــدایا مًنو ...

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد خــــــــــٌـــــدایا مًنو بٍبًخش...!! ڪسے ڪٍھ دیروز ''داشتًنش'' رو اًزت میخواستًمـ اٍمروز '' فًراموش ڪردًنٍش رو اًزت میخوامـ ...

موهای دستم وپام داره میریزه...به دکترم گفتم گفت به خاطرفشارعصبیِ زیاده....پاهام خیلی خوشگل بود😢 😢 😢 داره صاف میشه....دوسش داشتم پامو....خداازش نگذره که منواینجوری کرد....

موهای دستم وپام داره میریزه...به دکترم گفتم گفت به خاطرفشارعصبیِ زیاده....پاهام خیلی خوشگل بود😢 😢 😢 داره صاف میشه....دوسش داشتم پامو....خداازش نگذره که منواینجوری کرد....

😢 😢 😢 😢

😢 😢 😢 😢

بهترین چت عمرم...

بهترین چت عمرم...

ازجاده چالوس میرم مشهد=به یه تیردونشون

ازجاده چالوس میرم مشهد=به یه تیردونشون

خخخ وااای

خخخ وااای

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون ...

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون ...

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

نظرتون دربارش؟

نظرتون دربارش؟

ولله لایحب الظالمین....

ولله لایحب الظالمین....

الهی آمییئییین...

الهی آمییئییین...

لیست پخشم😌 😌 😌 😌 😌

لیست پخشم😌 😌 😌 😌 😌

منودوستم شب عروسی....کدوممون قشنگ تریم؟خواهشاجواب

منودوستم شب عروسی....کدوممون قشنگ تریم؟خواهشاجواب

باتوچشمامومیبندم...باتوبیدارمیشم....من برات یارمیشم...یاروفادارمیشم...

باتوچشمامومیبندم...باتوبیدارمیشم....من برات یارمیشم...یاروفادارمیشم...

چندشب پیش عروسی رفتم‌‌‌...جوراب دامادوکجای دلم بزارم؟

چندشب پیش عروسی رفتم‌‌‌...جوراب دامادوکجای دلم بزارم؟

عجب گازی😈 😈 😈

عجب گازی😈 😈 😈

*چهارنمازدورکعتیه*مخصوص امروز

*چهارنمازدورکعتیه*مخصوص امروز

متنوبخونید😢 😢 😢 ازهیچ آدمی به اندازه یه آدم عاشق نمیشه یه دله سیر سو استفاده کرد.... اینومعشوقه بی انصاف خوب خوووووب میدونه.... دلم گرفته ازاینکه هستی ومن ندارمت.... ازنگاهم رفتی وداردخدایی میکندبغض های از ...

متنوبخونید😢 😢 😢 ازهیچ آدمی به اندازه یه آدم عاشق نمیشه یه دله سیر سو استفاده کرد.... اینومعشوقه بی انصاف خوب خوووووب میدونه.... دلم گرفته ازاینکه هستی ومن ندارمت.... ازنگاهم رفتی وداردخدایی میکندبغض های از رگ گردن به من نزدیک تر.... به سلامتی خودم که یه روزخوش تواین دنیای لعنتی ...