بر آتش خود آبی، از مشک نمی‌ریزمبی‌رحم‌تر از عشقم، من اشک نمی...
۱۱۱

بر آتش خود آبی، از مشک نمی‌ریزمبی‌رحم‌تر از عشقم، من اشک نمی...

زلف کج بر چهره خوبان قیامت میکند ... . #صاءب_تبریزی
۵

زلف کج بر چهره خوبان قیامت میکند ... . #صاءب_تبریزی

تحفه ای یافت نکردم که دهم هدیه به دوست جز همین گلهای  زببا:c...
۱۳۱

تحفه ای یافت نکردم که دهم هدیه به دوست جز همین گلهای زببا:c...

وقتی میگویم " #زن ها "منظورم واقعاً زنهاست !همانهایی که بینی...
۶

وقتی میگویم " #زن ها "منظورم واقعاً زنهاست !همانهایی که بینی...

همه جای دنیا ازدواج می‌کنند که رازهای‌شان را به هم بگویند ای...
۳

همه جای دنیا ازدواج می‌کنند که رازهای‌شان را به هم بگویند ای...

مادرم همیشه می‌گفت، زن باید عطرش را در خانه بپراکند؛ این عطر...
۱

مادرم همیشه می‌گفت، زن باید عطرش را در خانه بپراکند؛ این عطر...

مردها وقتی ازدواج می کنند،دیگر به زنشان فکر نمی کنند. با یک ...
۴

مردها وقتی ازدواج می کنند،دیگر به زنشان فکر نمی کنند. با یک ...

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...
۳

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...

یک شب با خدای‌شان حرف زدم. گفتم "  سلام! چرا هیچوقت نمی‌گویی...
۱۸

یک شب با خدای‌شان حرف زدم. گفتم " سلام! چرا هیچوقت نمی‌گویی...

تا کی شعر بگویم از تو؟همه عالم بدانید که من عاشقشم :heavy_bl...
۲۳

تا کی شعر بگویم از تو؟همه عالم بدانید که من عاشقشم :heavy_bl...

ما آدم ها استادِ قضاوت کردنِ دیگرانیم...جواب ندادنِ پیام را ...
۷

ما آدم ها استادِ قضاوت کردنِ دیگرانیم...جواب ندادنِ پیام را ...

وقتی می‌گویم تو مال منی، نه اینکه هدف گرفتن تو در حصار باشدا...
۲

وقتی می‌گویم تو مال منی، نه اینکه هدف گرفتن تو در حصار باشدا...

بعضی ها آمده اندکه معجزه یِ زندگیِ آدم باشند ...می آیند که و...
۱۰

بعضی ها آمده اندکه معجزه یِ زندگیِ آدم باشند ...می آیند که و...

آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری نگاه می‌کندفکر می‌کند پی...
۱

آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری نگاه می‌کندفکر می‌کند پی...

- به "یک روز" بعد از مردنم فکر می کنم !به آدم هایی که بیتابِ...
۱

- به "یک روز" بعد از مردنم فکر می کنم !به آدم هایی که بیتابِ...

زندگی جدی و اندوهگین است ما را به این دنیاشگفت انگیز می آورن...
۱

زندگی جدی و اندوهگین است ما را به این دنیاشگفت انگیز می آورن...

و من عـــــاشقی را:heavy_black_heart:️از خـــــدا یاد گرفتمـ...
۵

و من عـــــاشقی را:heavy_black_heart:️از خـــــدا یاد گرفتمـ...

اشتباهت وقتی افتادروی زمیـنبگذارهمانجابماند؋ـقط از لا به لای...

اشتباهت وقتی افتادروی زمیـنبگذارهمانجابماند؋ـقط از لا به لای...