دلتنگ مهدی(عج)

Mahak92

اللّهم عجّل لولیّک الفرج
والعافیة والنّصر
واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبّیه
و ارزقنا تو

چشم در چشم تو می دوزد و بد می خندد دست و پا می زنی و در به ر...

چشم در چشم تو می دوزد و بد می خندد دست و پا می زنی و در به ر...

از گیره هاو سوزن های تکراری خسته شدی دلت میخواد یه چیز شیک و...

از گیره هاو سوزن های تکراری خسته شدی دلت میخواد یه چیز شیک و...

از گیره هاو سوزن های تکراری خسته شدی دلت میخواد یه چیز شیک و...

از گیره هاو سوزن های تکراری خسته شدی دلت میخواد یه چیز شیک و...

:rose: خوب است که از زینب کبری بنویسم:rose: از حضرت صدیــقه ...

:rose: خوب است که از زینب کبری بنویسم:rose: از حضرت صدیــقه ...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:مهدےجاندیدن روے تو بر...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:مهدےجاندیدن روے تو بر...

بر عرش و زمین شمس درخشان آمداز جانب مکه بوی ریحان آمد/در قلب...

بر عرش و زمین شمس درخشان آمداز جانب مکه بوی ریحان آمد/در قلب...

از ما زمینیان به شما آسمان سلاممولای دلشکسته امام زمان سلاما...
۳

از ما زمینیان به شما آسمان سلاممولای دلشکسته امام زمان سلاما...

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرشپسری اشک فشان است به حال پ...

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرشپسری اشک فشان است به حال پ...

تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرماین هم جزای آن همه آقایی و کر...

تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرماین هم جزای آن همه آقایی و کر...

دست و پا میزنی و بال و پرت میریزد      گریه ی خواهر تو روی س...

دست و پا میزنی و بال و پرت میریزد      گریه ی خواهر تو روی س...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

نیکا:@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استی...

نیکا:@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استی...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

@firooze94گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...
۱

@firooze94گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .زیبای استیل )سو...

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...
۱

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های  (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...

firooze94(ملزومات حجاب):گیره های (سنتی. مجلسی.با اویزهای .ز...