Mahboo1360b

در زیر زبان هر انسان دو چشمه است،ک از یکی نور و شفا می جوشد و از دومی زهر و پلیدی...و زبان گاهی در این ریشه دارد و گاهی در آن...پس یا زهر از آن جاری است یا شفا...اما در سکوت چیزی است،برتر از زهر و شفا ک می تواند اندیشه تو را بسازد...اندیشه تو از طریق کلامت آشکار میشود👍👌

😂😂😂
۴

😂😂😂

#شادیهاتون_بی_پایان🙏#حمیرا_بانوی_آواز😍👌
۱

#شادیهاتون_بی_پایان🙏#حمیرا_بانوی_آواز😍👌

#آدینتون_بعشق😍#محلی👌👌👌

#آدینتون_بعشق😍#محلی👌👌👌

#ب_سلامتی_هر_چی_آدم_با_معرفته🥂🍾🍷#اسطوره_سیما_بهروز_وثوقی👌👌👌
۲

#ب_سلامتی_هر_چی_آدم_با_معرفته🥂🍾🍷#اسطوره_سیما_بهروز_وثوقی👌👌👌

#پست_جدید #عاشقانه #عشق #تنهایی #خاصترین #تکست_خاص
۱

#پست_جدید #عاشقانه #عشق #تنهایی #خاصترین #تکست_خاص

#شبتون_در_آرامش🙏#مصطفی_رستمی👌👌👌
۳

#شبتون_در_آرامش🙏#مصطفی_رستمی👌👌👌

#هم_باعث_تاسف😐#هم_باعث_خنده😂😂😂

#هم_باعث_تاسف😐#هم_باعث_خنده😂😂😂

#شبتون_بعشق😊🙏
۲

#شبتون_بعشق😊🙏

👍👌👌👌
۱

👍👌👌👌

#شبتون_خوش🙏#بانو_حمیرا👌👌👌             #تکست_خاص ...

#شبتون_خوش🙏#بانو_حمیرا👌👌👌 #تکست_خاص ...

#درود_روزتون_سر_شار_از_عشق_مهربانی🙏

#درود_روزتون_سر_شار_از_عشق_مهربانی🙏

#روزتون_پر_انرژی👍#استاد_معین👌👌👌
۲

#روزتون_پر_انرژی👍#استاد_معین👌👌👌

#ظهرتون_بخیر🙋‍♀️🙋‍♂️😀
۹

#ظهرتون_بخیر🙋‍♀️🙋‍♂️😀

#شبتون_بخیر🙏
۱

#شبتون_بخیر🙏

#شبتون_در_پناه_اهورا_مزدا🙏#شکیلا👌👌👌

#شبتون_در_پناه_اهورا_مزدا🙏#شکیلا👌👌👌

😍👍👌👌👌✌
۴

😍👍👌👌👌✌

#فهم👍
۲

#فهم👍

👍👍👍
۷

👍👍👍

#شبتون_خوش🙏#استاد_معین👌💖
۵

#شبتون_خوش🙏#استاد_معین👌💖