#عاشقانهخدایا همه ی فکر و ذکر من را #دنیا قرار نده

#عاشقانهخدایا همه ی فکر و ذکر من را #دنیا قرار نده

#خواص_چند_مربای_خوشمزه
۱

#خواص_چند_مربای_خوشمزه

#السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله

#السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله

#کلام_ناب

#کلام_ناب

#السلام_علیک_یا_ابا_عبد_الله_الحسین

#السلام_علیک_یا_ابا_عبد_الله_الحسین

وقتی #ارمنی ها هم کلیسا را به عشق ارباب سیاه میزنند
۱

وقتی #ارمنی ها هم کلیسا را به عشق ارباب سیاه میزنند

ابریم و در هوای تو باران گرفته ایم_نام حسین (ع) آمد و ما جان...

ابریم و در هوای تو باران گرفته ایم_نام حسین (ع) آمد و ما جان...

#خود_کفایی

#خود_کفایی

#اسرائیل#کردستان_عراق

#اسرائیل#کردستان_عراق

#فقرا#وهابیت#بهائیت
۱

#فقرا#وهابیت#بهائیت

#پیامبر_رحمت
۱

#پیامبر_رحمت

#هیتلر#فلسطین#یهود

#هیتلر#فلسطین#یهود

#کلام_ناب

#کلام_ناب

#امیر_المومنین
۱

#امیر_المومنین

#پنج_تن_آل_عبا

#پنج_تن_آل_عبا