Marrrryam76

Marrrryam55

متولد خرداد 76
کپی آزاااااااااد
دوستان،هر کسی دنبال کرد فقط لازم ی کامنت بذاره ...دنبال میشه 100درصد

امتیاز
1036720
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
7

خانه دوست کجاست؟در فلق بود که پرسید سوارآسمان مکثی کردرهگذر ...

1

داستان درسته ساده اما مریمم قسمت سیزدهمفکرم درگیر بود دلم کل...

5

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت چهاردهم مریمدلم شکست از ...

1

داستان درسته ساده اما مریمم قسمت دوازدهممریمساعت از ده گذشته...

2

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت یازدهم پالتوم رو برداشتم...

1

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت دهمدر اتاقش باز بود...زی...

1

داستان درسته ساده اما مریمم قسمت نهم سیاوشرسیدم خونه... ماشی...

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت هشتم تقریبا دیگه از عهده...

داستان درسته ساده ام اما مریممقسمت هفتمبهمن از راه رسید...هو...

10

روز تولد تو روز نگاه بارانبر شوره زار تشنه بر این دل بیابانر...

5

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت ششمصبح وقتی سر کار رسیدم...

1

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت پنجمبه ابدارخونه رفتم .....

2

داستان درسته ساده ام اما مریممقسمت چهارم یک هفته بعد سعادتی...

1

داستان درسته ساده ام اما مریمم قسمت سوم رسیدم...یک چاپخونه ب...

5

داستان قسمت دومعزیز با سینی چایی نشست کنارم...چایی رو برداشت...

1

داستانبه نام خدا....در آهنی و بزرگ زندان باز شد...پامو از در...

3

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخو...

1

تمام شهر تو را می خوانند تنها منم که تو را می نویسم...

2

دوستان واقعی هر طور بتوانند، به اندازه هم در می‌آیند. بیشتره...