*~*مَـریَــم‍ گُـلـیِــشُـوُنَـم‍*~*

Mary_GoOoli

#حرفتو‌ناشناس‌بزن... ⬇

u lost your moon🌙 when u count💫
+These #page belong to the devili😈
-History is always repeating🔁
How black my eyes?👁🍀

|#آدَمای‍ِ مَظلُوم‍ #نَمآیِ‍ سَگ‍ #صَفَت‍ِ دُورُو #بَرَم‍|
|مَن‍ میگَم‍ تآج سَرمی👑 تآ بِفَهمی شآه‍ کیِه🤘|

https://instagraph.ir/harfeto/590993370

مــیدؤنے فـرق مــنـ بآ تُ چیهـ خـیݪے زیـــآدهـ وݪش ڪـن تُ خؤبـــے😂😂❤

مــیدؤنے فـرق مــنـ بآ تُ چیهـ خـیݪے زیـــآدهـ وݪش ڪـن تُ خؤبـــے😂😂❤

ڪـاڪتؤس اڱــر اعتـماد بــہ نـفسـ تــورو دآشـتـ ســآݪے سـہ بـآر شـݪیݪ میـداد😂

ڪـاڪتؤس اڱــر اعتـماد بــہ نـفسـ تــورو دآشـتـ ســآݪے سـہ بـآر شـݪیݪ میـداد😂

جـــهـــانـ بـه اعتـــبارهـ خـــنده‌ی تــــــو زیباستـ❤

جـــهـــانـ بـه اعتـــبارهـ خـــنده‌ی تــــــو زیباستـ❤

فقــط میخـوامـ بــدونی کهـ داشتنــت چیـزیه کهـ بخــاطرشـ زنـدگی میکـنمـ!❤

فقــط میخـوامـ بــدونی کهـ داشتنــت چیـزیه کهـ بخــاطرشـ زنـدگی میکـنمـ!❤

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

گاهو بی گاه پر از پنجره های خطرم🏙 بع سرم میزنع🎶🎵 این مرتبع حتمن بپرم◾️✖️

گاهو بی گاه پر از پنجره های خطرم🏙 بع سرم میزنع🎶🎵 این مرتبع حتمن بپرم◾️✖️

عاغا ی زری بزنین حوصلم سر رفت😑😑 https://instagraph.ir/harfeto/590993370

عاغا ی زری بزنین حوصلم سر رفت😑😑 https://instagraph.ir/harfe...

انرررررژی مثبت فقط خووووودشووونن😍ادم از ته دلش میخنده😂😂❤💋

انرررررژی مثبت فقط خووووودشووونن😍ادم از ته دلش میخنده😂😂❤💋

|مَــن قَلـب‍ نَـدآرَم‍ تُـــویی کِــه‍ تو ســـینَم‍ میتَـــپی..♡|

|مَــن قَلـب‍ نَـدآرَم‍ تُـــویی کِــه‍ تو ســـینَم‍ میتَـــپی..♡|

|مَــن‍ زِنــدِگیمو دُوس‍ دآرَم بِـه‍ شَـرطی کِــه‍

|مَــن‍ زِنــدِگیمو دُوس‍ دآرَم بِـه‍ شَـرطی کِــه‍ "ط❤ ُ" کِـــــ🙃 ــــنـآرَم‍ بـآشی☇...!|

|مآ فَرآمُوش‍ نِمی‌ِکُنیم‍ فَقَط دیِگِه‍ بِه‍ رُوتُون‍ نِمیآرِیم‍ ..|

|مآ فَرآمُوش‍ نِمی‌ِکُنیم‍ فَقَط دیِگِه‍ بِه‍ رُوتُون‍ نِمیآرِیم‍ ..|

مواظب باش به کی دست میدی وگرنه همه چیتو از دست میدی !

مواظب باش به کی دست میدی وگرنه همه چیتو از دست میدی !