سونیا امیر سردارے

Marziyeha

سلام روزگار چہ میکنی با نامردی مردمان؟
من ھم اگر بگذارند
دارم تکہ ھای دلم را
چسب میزنم
راستی!!!
این دل
دل میشود؟؟!!!

16 روز...
۳۰

16 روز...

فقط ی رژ کم داری جوجو
۳۲

فقط ی رژ کم داری جوجو

:(((((((((
۱۶

:(((((((((

نه خودش موند نه خاطره هاش تنها چیزی که موند جای خالیشهقصه ی ...
۲

نه خودش موند نه خاطره هاش تنها چیزی که موند جای خالیشهقصه ی ...

برای عاشقی دیره ولی باز دست تقدیرهتا دستامون نره بالا جایی ب...
۶

برای عاشقی دیره ولی باز دست تقدیرهتا دستامون نره بالا جایی ب...

17 روز...
۶

17 روز...

شمارش معکوس شروع شد19 روز مونده به رفتنم ...:(((((((((((((((
۴۳

شمارش معکوس شروع شد19 روز مونده به رفتنم ...:(((((((((((((((

هول نکنیدشوخی کردمخانم بگیر اون آقا رو غش کرد
۱۷

هول نکنیدشوخی کردمخانم بگیر اون آقا رو غش کرد

لقمان توام؟؟؟
۳

لقمان توام؟؟؟

خخخخخاره لامصب
۳

خخخخخاره لامصب