مهران

Mehran2

optometry .sbmu

امتیاز
4500
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

فقط,مادر

امید نعمتی ( خواننده گروه پالت) و برادر عزیزم

قبول داری یا نه؟؟؟

3

ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿ...

زندگی انقدر ابدی نیست ک هر روز بتوان مهربان بودن را به تاخیر...

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺟﺴ...

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دارو ابمیوه نبود.فهمیدیم بابابزرگ دیگ...

لاهیجان, شیطان کوه

,لبخند ماهی

,راه پله این شکلی دیده بودی