↫مهــ❥ـــرســــآ↬

Mehrsa3167

کپی ممنوع
"""""خوش اومدی"""""

امتیاز
1015570
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
29

تـــــولـــدت مــبــارک اجــے زهــ♥ـــراانشالا همیشه سالم و ...

دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷند،ﺳﺎﺩﻩ میﮔﯿﺮند...

100

بـایـد قـهـرکـردنمـان تـازه بـاشـدمـن خـسـتـه ام از قـهـرهـا...

12

از دســتـــــِ بعضــیــا نبـــــایــد ناراحَــتـــــــ شُـــ...

40

کــیـــــــا؟؟؟؟☺

1

بــتــــرس!از او کــه سـکـــوت کــرد وقــتــی دلــش را شـکـس...

6

عاقا اعتماد به نفس داره بیداد میکنه!!! باور نمیکنین؟؟؟ خب ...

1

تـــــــــو زنـــــدگــــــــی فـقــــــط وقــتـــــــی احسـ...

43

موهاش چطوره؟

زن ها از عادی شدن،از تکراری شدن،از مثل روز اول نبودن،می ترسن...

والا:-\ تازه مال من از اینم کوچیکتره"-"