ای خدا 😂😅

ای خدا 😂😅

همینو کم داشتیم•-•

همینو کم داشتیم•-•

نگید که اینم جوزوعه وگرنه همین الان قش میکنم😐🙄

نگید که اینم جوزوعه وگرنه همین الان قش میکنم😐🙄

این سیاه مو کیه

این سیاه مو کیه

ریوکککک جرررررر😆😆😆😆😆😆

ریوکککک جرررررر😆😆😆😆😆😆

بنده از کپی خوشش نمیاد مگر اینکه از خارجیا کپی کنم

بنده از کپی خوشش نمیاد مگر اینکه از خارجیا کپی کنم

من اعصاب ندارم😐🌈

من اعصاب ندارم😐🌈

سقوووووت😅👐

سقوووووت😅👐

مردهههه؟؟!!😲

مردهههه؟؟!!😲

تخم عقرب برفی😐😂نانی ؟؟!!😐😐

تخم عقرب برفی😐😂نانی ؟؟!!😐😐

تا کشفیات بعدی خدانگهدار 😐😂✋

تا کشفیات بعدی خدانگهدار 😐😂✋

خداوکیلی حق با من نیست؟؟😐

خداوکیلی حق با من نیست؟؟😐

چشم و بینی ات کو فرزندم😐🔥

چشم و بینی ات کو فرزندم😐🔥

کیفیت صفره دقت کنید یه ذره بخونید 😐🔥

کیفیت صفره دقت کنید یه ذره بخونید 😐🔥

#love_you #Gif #anime #darling

#love_you #Gif #anime #darling