Mobina_B

Mobina_Joon

این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم...🌱

امتیاز
92160
دنبال‌کنندگان
838
دنبال‌‌شوندگان
1904
مورد‌ علاقه
7

قابل_تامل👆🏻به نظر شما خوشبختی چیه؟؟!

25

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که:نباید توقعی داشت...

5

𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒉𝒆𝒓𝒐... 💪🏻🌿

3

مهمترین دارایی👌🏻 the most importent thing in the world it's ...

12

قابل_تامل👆🏻🎙️مجتبی شکوری #کتاب_بازباید به این نسل فرصت رشد د...

8

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور: براساس تعریف سازمان‌...

17

با خنده هایتان دیگران را نیزبه شادی “دچار” کنید... بگذارید ا...

35

آرزو سند حقانیت ماست... 🌟🎙️دکتر الهی قمشه ایآرزو_دلیل_بر_است...

23

اوووج میگرفتم به سمت تو لا دره ها... 🎵#حسین_اسپای #رویا #موز...

39

تو این دنیا به هیچکس وابسته نباش، چون حتی سایه تم وقتی درگیر...

23

قابل_تامل👆🏻🤔افسوس زندگیت چیه؟؟کامنت کنین لطفا#افسوس #تغییر#ت...

28

چه زیبا صلح رو توصیف کرد👏🏻👏🏻جهان_زیباتر_را_باید_ساخت اندیشه_...

21

🎙️دکتر الهی قمشه ای#زندگی #تنها #پست...

85

همه چیز به خودت بستگی داره...#شازده_کوچولو ...

67

اصالتت کو؟؟! ...#عدالت_مُرد#صداقت_مُرد#شرافت_مُرد#😪😪👊🏻 ...