MohaMAd34532

MohaMAd34532

امتیاز
1400
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه

رییس جمهورمحبوب

درووود برحسن روحانیدرووود برهاشمی

درووود بر روحانی شجاع

3

حالا فهمیدی رای مردم یعنی چی؟؟!!

9

نتایج خبرگان

2

عاشق این مقایسه هاتونم..

❇️ بی نظیر بوتو:✅ رای می دهیم چرا که اگر رای ما را بدزدند، ر...

❇️ بی نظیر بوتو:✅ رای می دهیم چرا که اگر رای ما را بدزدند، ر...

1

هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست،و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به...

1

تاکورشودهرانکه نتوانددید

فلوید میودرمانی پاکیایو

بهای انسان به انسانیت اوست....

مایک تایسون