ایرانی ها خدای مخن
۳

ایرانی ها خدای مخن

خخخخخخخخخخ
۱

خخخخخخخخخخ

خخخخخخخخخ

خخخخخخخخخ

خخخخخخخ

خخخخخخخ

زشته حاج اقا خخخخخخ

زشته حاج اقا خخخخخخ

خخخخخخ

خخخخخخ

حقیقته مگرنه

حقیقته مگرنه

معتاد ازهمین الان

معتاد ازهمین الان

هخخخخخخخ

هخخخخخخخ

جیگر من

جیگر من

زن وفادار

زن وفادار

این میشه سس قرمز سفید حالا بخورید نوش جون

این میشه سس قرمز سفید حالا بخورید نوش جون

بهانه

بهانه

منم دل شکستم
۱

منم دل شکستم

نادرشاه

نادرشاه

شهریور

شهریور

حقیقته

حقیقته