روز همه ی دخترا مبارک
۲۱

روز همه ی دخترا مبارک

و  عشق درد بزرگی ست وقتی که درمانش در دستان کسی باشد که دیگر...

و عشق درد بزرگی ست وقتی که درمانش در دستان کسی باشد که دیگر...

منم از اینا میخوام البته مامانم  گیسام رو می بره

منم از اینا میخوام البته مامانم گیسام رو می بره

اسلحه ی زندگیتون  رو از دست ندین

اسلحه ی زندگیتون رو از دست ندین

اعتبار ادمها به حضورشان نیست... به دلهره ای است  که در نبودن...
۴

اعتبار ادمها به حضورشان نیست... به دلهره ای است که در نبودن...

تو نفس نفس بر این دل هوسی  دگر گماری چه خوش است این صبوریچه ...

تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماری چه خوش است این صبوریچه ...

نگا چقد نازه

نگا چقد نازه

مثل من ^_^

مثل من ^_^

واقعا حرف پسندیده ایه درود خدا بر او باد.

واقعا حرف پسندیده ایه درود خدا بر او باد.

دخمل باس خوشگل باشه

دخمل باس خوشگل باشه

دختری که عاشق پفک نمکی نباشه دختر نیست.
۲

دختری که عاشق پفک نمکی نباشه دختر نیست.