روز جهانی ام.اس 8 #خرداد با شعار سال #خودآگاهی #مراقبت و #توانبخشی #جامعه #ام_اس #ایران #خیریه #مردمی #بیماری #ms #charity

روز جهانی ام.اس 8 #خرداد با شعار سال #خودآگاهی #مراقبت و #توانبخشی #جامعه #ام_اس #ایران #خیریه #مردمی #بیماری #ms #charity

به نقل قول از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران، #اردو ی تفریحی – #فرهنگی بیماران ام.اس ایران برگزار شد. جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران طبق روال دوره‌های گذشته ...

به نقل قول از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران، #اردو ی تفریحی – #فرهنگی بیماران ام.اس ایران برگزار شد. جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران طبق روال دوره‌های گذشته و در راستای ایجاد روحیه نشاط، #امید و #استقامت در بیماران، اردوی یک روزه تفریحی-فرهنگی ...

به نقل قول از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران، #اردو ی تفریحی – #فرهنگی بیماران ام.اس ایران برگزار شد. جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران طبق روال دوره‌های گذشته ...

به نقل قول از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران، #اردو ی تفریحی – #فرهنگی بیماران ام.اس ایران برگزار شد. جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران طبق روال دوره‌های گذشته و در راستای ایجاد روحیه نشاط، #امید و #استقامت در بیماران، اردوی یک روزه تفریحی-فرهنگی ...

#ذهن #فراموشی #حافظه #مطالعه #تمرکز #تکلم #زبان #اطلاعات #جامعه #ام_اس #ایران #خیریه #مردمی #بیماری #ms #charity

#ذهن #فراموشی #حافظه #مطالعه #تمرکز #تکلم #زبان #اطلاعات #جامعه #ام_اس #ایران #خیریه #مردمی #بیماری #ms #charity

تحقیقات نشان می دهد در ماه های #گرم #تابستان #بیماری #ام_اس تشدید می شود.

تحقیقات نشان می دهد در ماه های #گرم #تابستان #بیماری #ام_اس تشدید می شود.

بیماری ام. اس چیست؟

بیماری ام. اس چیست؟

ساختمان مرکزی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران واقع در هفت تیر

ساختمان مرکزی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران واقع در هفت تیر

ولادت حضرت علی علیه‌السلام و روز پدر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران

ولادت حضرت علی علیه‌السلام و روز پدر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد روابط عمومی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران

صفحه ی رسمی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران را دنبال کنید

صفحه ی رسمی جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران را دنبال کنید