😊

Ms_AMiN_m

هر چه پیش آید خوش آید ما که خندان میرویم 💫☻😀

امتیاز
28310
دنبال‌کنندگان
1869
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
3

شاید وقتی دگر عمری بود اما نمیدانم کی برگشتم شایدم نه....آرز...

حال ما بعد ازآشنایی با بعضیها.....

2

🌛21:38والا😁😁

2

آره آرزویم برا توست که داری میبینی این کلیپ رو🙏

💔🔨❤🔨

سرنوشت برای من بدنوشت...

بعضی از آدم‌ها پر از مفهوم هستندپر از حس‌های خوبند‍‍پر از حر...

شبتون بی دلواپسی🌛🌑🌛🌑🌜

چقدر درک ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ، ﻫﻤﺪﻣﯽ، ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ...

3

لحظه ای در گذر از خاطره هاناخود آگاه دلم یاد تو کردخنده آمد ...

2

مثبت باش

ما که نمیدانیمشاید فردا آمدند و گفتند تمام شد !دنیا را میگوی...

2

معجزه‌ها درونی هستندبه درون خویش سفر کنتا جادوی زندگی خود را...

🌸ایستاده ام بر بام اسفند🌿با چشمانی خیره🌸به روزهایی که تلخ و ...

دیگه کی با خنده بت بده مهتابو نشون؟این روزا عاشقی شده یه باز...

هیچ چیز غیر ممکن نیست

12

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افس...

🌸همگی رهگذریم☘بہ کسی کینه نگیرید🌸دل بی کینه قشنگ است☘به همه ...

ياد بگير بدون اينكه مجبور به توضيح و توجيه باشىبگى " نه " .