Nahal

Nahalee

من زاده ی ایرانم آزاده و آزاد بیگانه پرستیدن ننگ است مرا ننگ...

شادی روح‌شهدای ناوچه کنارک صلوات
۱

شادی روح‌شهدای ناوچه کنارک صلوات

ما ملت امام حسینیم

ما ملت امام حسینیم

و دیگر هیچ

و دیگر هیچ

سرداران و مفسدان
۴

سرداران و مفسدان

سایه ات برسر ماحضرت عشق
۱

سایه ات برسر ماحضرت عشق

الحمدلله که بازم حضرت آقا هست😊

الحمدلله که بازم حضرت آقا هست😊

فالو کنین اینستاگرام لطفا😍🤗🤩Health_huose@

فالو کنین اینستاگرام لطفا😍🤗🤩Health_huose@

خوشمزه تر ازینم مگه داریممرغ نمکی😋😋
۳

خوشمزه تر ازینم مگه داریممرغ نمکی😋😋

از نگاه فاطمه زن عنوان گرفته است.میلاد مادرآب و آینه و روز م...

از نگاه فاطمه زن عنوان گرفته است.میلاد مادرآب و آینه و روز م...

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smiling_face_w...
۴

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smiling_face_w...

چادر خود را بتکان روزی مارا بفرست

چادر خود را بتکان روزی مارا بفرست

توجهبسیارمهم:باخبر شدیم که بعد از ۸سال ، رهبری رشید اسلام ام...

توجهبسیارمهم:باخبر شدیم که بعد از ۸سال ، رهبری رشید اسلام ام...

فک کنم اینقد مردونگی ندارید که کمک هموطناتون بکنید.فقط لب و ...
۲

فک کنم اینقد مردونگی ندارید که کمک هموطناتون بکنید.فقط لب و ...

این فقط انتقام بند کفش حاج قاسم بود

این فقط انتقام بند کفش حاج قاسم بود

قضاوت کنید آهای اهل آزادی!!؟؟:pouting_face::pouting_face::po...
۴

قضاوت کنید آهای اهل آزادی!!؟؟:pouting_face::pouting_face::po...

تو به ارزوت رسیدی:loudly_crying_face:

تو به ارزوت رسیدی:loudly_crying_face:

# #من قاسم سلیمانی هستم # #
۲

# #من قاسم سلیمانی هستم # #

انتقام خونت را از آمریکای جنایتکار خواهیم گرفت..فرزندان ما د...
۳

انتقام خونت را از آمریکای جنایتکار خواهیم گرفت..فرزندان ما د...

دیشب ارواح طیبه شهدا روح قاسم سلیمانی عزیز را در آغوش کشیدند...
۱

دیشب ارواح طیبه شهدا روح قاسم سلیمانی عزیز را در آغوش کشیدند...