^حَــΩـضرَتــــِ ـعآولے^^

Narges12344321

insta::_:: yldaw.xo
یآ فآلو کنید یآ کص ننتون|:♡تشکرات

زنانِ

زنانِ "معمولی و سَطحی" "مرد"ها را تنها در سیبیل های تاب خورده شانه های عَریض بازوهای قوی لبخندِ دلفریب چشمانِ گیرا و نگاهِ نافذ میبینند! امّا زنانِ "باهوش و عاقل" به تنها چیزی که اهمیت میدهند.. همان چیزیست که در"سینه مردها میتپد" چون به درستی این را میدانند که تنها ...

•||دوستا مثل مداد رنگے میمونن•{👭 👅 }• •||چوݩ به زندگے رنگ میبخشن•{💧 🌸 }•

•||دوستا مثل مداد رنگے میمونن•{👭 👅 }• •||چوݩ به زندگے رنگ میبخشن•{💧 🌸 }•

ڪے بلدعـ برام ایمیلـ درسط کنهـ😢 سے امـ پلیز😢

ڪے بلدعـ برام ایمیلـ درسط کنهـ😢 سے امـ پلیز😢

انگآرـغیرطُ روزمینـ هیشڪے نیص|:

انگآرـغیرطُ روزمینـ هیشڪے نیص|:

تو زندگے منـ اتفاقایعـ خوبـ با دقتـ راهـ میرنـ کہ مبادا بیفتن|:

تو زندگے منـ اتفاقایعـ خوبـ با دقتـ راهـ میرنـ کہ مبادا بیفتن|:

cheshaShOoooo😍 elhi nrgs fdt shE

cheshaShOoooo😍 elhi nrgs fdt shE

yldaw.xo flw she

yldaw.xo flw she

yldaw_xo flw kniD nmUsn😢

yldaw_xo flw kniD nmUsn😢

هَر چِقدرم واسِع بودنِع آدما حِرص بخوری نِگرانشون باشیـ.. آخَر یکیـ دیگِع عَزیز تَرِع ما زیادی مُزخرَفیم

هَر چِقدرم واسِع بودنِع آدما حِرص بخوری نِگرانشون باشیـ.. آخَر یکیـ دیگِع عَزیز تَرِع ما زیادی مُزخرَفیم

وآیع مآمآنی عآشقتم😍 یدونع ای❤ خعلی دوست دآرما^^♡خعلی|:♡

وآیع مآمآنی عآشقتم😍 یدونع ای❤ خعلی دوست دآرما^^♡خعلی|:♡

فندقع مآمآن😇 😍

فندقع مآمآن😇 😍

_denaw_.7780 فآلو کنید حتما فآلو میشید|:♡

_denaw_.7780 فآلو کنید حتما فآلو میشید|:♡

😹 😹 😹 😹

😹 😹 😹 😹

بخورمت کع::_::💦 👅 افخآنیع کی بودیع ط😂 😍

بخورمت کع::_::💦 👅 افخآنیع کی بودیع ط😂 😍

متاسفانه فَهم و شُعور بعضیا تو کمر باباشون جا موندع😐 😹 💋

متاسفانه فَهم و شُعور بعضیا تو کمر باباشون جا موندع😐 😹 💋

ohUm kh khubew in ax👅 💦

ohUm kh khubew in ax👅 💦

کوچولوهآئ کئ بودین شمآ*_*♡

کوچولوهآئ کئ بودین شمآ*_*♡

بقیهـ برنـ بهـ جهنمـ مں ټورو میخامـ(:

بقیهـ برنـ بهـ جهنمـ مں ټورو میخامـ(: