نسرین

Nasrin21

...

امتیاز
350
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

پس از اَفرینش اَدم خدا گفت به او: نازنینم اَدم…. با...

ساز تو دهد روح مرا قوت پروازاز حنجره اتپنجره ای سوی خدا بازا...

دوسشون دارم

هی..فلانی..

قشنگه؟