قلبی که همه جا گیر کنه قلب نیست که قلابه:(

قلبی که همه جا گیر کنه قلب نیست که قلابه:(

خخخخ

خخخخ

Happy birthday to me

Happy birthday to me

دیگه رنگ چشات منو نمی کشه

دیگه رنگ چشات منو نمی کشه

بدویید کادو هاتون رو آماده کنید که این ماه تولدمه:)

بدویید کادو هاتون رو آماده کنید که این ماه تولدمه:)

کامنت پلیز

کامنت پلیز

که افتادخودش میدونه کیو میگم

که افتادخودش میدونه کیو میگم

بگین چی کار می کردین؟؟؟  اگه زحمت نشه

بگین چی کار می کردین؟؟؟ اگه زحمت نشه

پس خوب باشید و خوبی کنید

پس خوب باشید و خوبی کنید

روحشون شاد :(

روحشون شاد :(

من خیلی خوشگلم از همه شما ها بیشتر خخخ( خودشیفته ام خودتی  ر...
۱

من خیلی خوشگلم از همه شما ها بیشتر خخخ( خودشیفته ام خودتی ر...

کامنت پلیز.حالا کیا بهمنین؟؟
۱

کامنت پلیز.حالا کیا بهمنین؟؟

دروغ میگم؟؟

دروغ میگم؟؟

چه نازه>_<
۱

چه نازه>_<

پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل

پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل

شبتون شکلاتی:black_heart_suit:♡:black_heart_suit:

شبتون شکلاتی:black_heart_suit:♡:black_heart_suit:

زیاد سنگین بود درخواست متن چک میشه

زیاد سنگین بود درخواست متن چک میشه

کیا نخوابیدن؟؟
۱

کیا نخوابیدن؟؟