#دلنوشته ۹۸/۳/۱۲ 🌼 ۱۹:۵۵ بی دلهره و ترس بیا قسمتِ من شو من سهمِ خود از هر دوجهان را تو گزیدم ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۱۲ 🌼 ۱۹:۵۵ بی دلهره و ترس بیا قسمتِ من شو من سهمِ خود از هر دوجهان را تو گزیدم ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۱۲ 🌼 ۱۹:۵۲ آسمان آرامشِ بی پایان ! دردها ابرِ روان ! آسمانم تو بمان ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۱۲ 🌼 ۱۹:۵۲ آسمان آرامشِ بی پایان ! دردها ابرِ روان ! آسمانم تو بمان ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۴ 🌼 ۲۲:۵۰ یک موی تو در مُشت و جهانی در پُشت ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۴ 🌼 ۲۲:۵۰ یک موی تو در مُشت و جهانی در پُشت ... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۴ 🌼 ۲۲:۴۶ هیچکس به اندازه ی تو نمیتواند تو را از من بگیرد... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۳/۴ 🌼 ۲۲:۴۶ هیچکس به اندازه ی تو نمیتواند تو را از من بگیرد... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۱۲/۱۶ 🌻 ۰۰:۰۳ من که عمری است گرفتارِ رهایی شده ام قفسِ تنگِ دلت لانه ی من بود ای کاش #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۱۲/۱۶ 🌻 ۰۰:۰۳ من که عمری است گرفتارِ رهایی شده ام قفسِ تنگِ دلت لانه ی من بود ای کاش #نگار_اشتری

#دلنوشته_برای_مادرم ۹۸/۱۲/۱۶ 🌻 ۰۰:۰۰ در خیالِ من نمیگنجد که دیگر نیستی این بهاران هم رسید اما تو دیگر نیستی خانه بعد از رفتنت بوی تو را دارد هنوز بوی امنِ بودنت اما تو دیگر نیستی ...

#دلنوشته_برای_مادرم ۹۸/۱۲/۱۶ 🌻 ۰۰:۰۰ در خیالِ من نمیگنجد که دیگر نیستی این بهاران هم رسید اما تو دیگر نیستی خانه بعد از رفتنت بوی تو را دارد هنوز بوی امنِ بودنت اما تو دیگر نیستی چشمِ خیسم میدود حیران به دنبالت چرا خاطراتت مانده و اما تو دیگر نیستی خسته ...

#دلنوشته ۹۸/۱۱/۳۰ 🌻 ۱۶:۲۴ کاش میشد چند روز دل بیاید جای دست دست هم در جای دل ! این که هر روز وهنوز دستم از تو خالی و دل ز دستت پُر شده سخت می ...

#دلنوشته ۹۸/۱۱/۳۰ 🌻 ۱۶:۲۴ کاش میشد چند روز دل بیاید جای دست دست هم در جای دل ! این که هر روز وهنوز دستم از تو خالی و دل ز دستت پُر شده سخت می آزاردم ... #نگار_اشتری

#دلنوشته #جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ 🌻 ۱۶:۴۴ آشفته است این زندگی آشفته تر از خوابِ بد برگرد وحالش خوب کن این اشک مانده پُشتِ سد بعد از تو دیگر روی خوش بَر مَن نکرد این روزگار این ...

#دلنوشته #جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ 🌻 ۱۶:۴۴ آشفته است این زندگی آشفته تر از خوابِ بد برگرد وحالش خوب کن این اشک مانده پُشتِ سد بعد از تو دیگر روی خوش بَر مَن نکرد این روزگار این تیشه ی زخمِ زبان درد است در جانِ نگار درد است درجانِ من این دلتنگیِ ...

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۲۶ 🌻 ۱۷:۲۳ قفسی هست دراندیشه ی من پُر از پَرهایی که رها کرده پرنده در باد ! آن پرنده چو من است و قفس همچو اتاقم بن بست و همه فکر وخیالی که ...

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۲۶ 🌻 ۱۷:۲۳ قفسی هست دراندیشه ی من پُر از پَرهایی که رها کرده پرنده در باد ! آن پرنده چو من است و قفس همچو اتاقم بن بست و همه فکر وخیالی که رها کرده دگر ذهنم را کاش این پنجره را بگشاید دستِ بی منتی از عالمِ ...

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۲۰ 🌻 ۱۵:۰۰ تلخ تر ز آنی ام که تو مرا بخوانی ام ! #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۲۰ 🌻 ۱۵:۰۰ تلخ تر ز آنی ام که تو مرا بخوانی ام ! #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۱۸ 🌻 ۰۱:۰۰ تو اشتباهِ بزرگِ منی زاده ی خودِ من درست مثلِ فرزندِ بزرگِ یک مادر من سرپرستِ تو خواهم ماند سرپرستِ خاطراتت چرا که آنها بجز من پناهی ندارند... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۱۰/۱۸ 🌻 ۰۱:۰۰ تو اشتباهِ بزرگِ منی زاده ی خودِ من درست مثلِ فرزندِ بزرگِ یک مادر من سرپرستِ تو خواهم ماند سرپرستِ خاطراتت چرا که آنها بجز من پناهی ندارند... #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۹/۲۲ 🌻 ۱۵:۰۳ این روزهای با تو بودن را من سالها ،درخلوتِ خود ،زندگی کردم آن لحظه های بی توماندن را من بارها، در هر هجومی ،مُردگی کردم ای آمده از ماه ها و ...

#دلنوشته ۹۸/۹/۲۲ 🌻 ۱۵:۰۳ این روزهای با تو بودن را من سالها ،درخلوتِ خود ،زندگی کردم آن لحظه های بی توماندن را من بارها، در هر هجومی ،مُردگی کردم ای آمده از ماه ها و سالها پیش با من بمان، تا روزهای، دورتر از دور ای مانده در جانم تمام ...

#دلنوشته ۹۸/۹/۱۹ 🌻 ۰۰:۴۹ عمرِ هر شادیِ من کمتر از برفِ زمستان به تنِ تب زده ی دودکشِ خانه ی توست ! #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۹/۱۹ 🌻 ۰۰:۴۹ عمرِ هر شادیِ من کمتر از برفِ زمستان به تنِ تب زده ی دودکشِ خانه ی توست ! #نگار_اشتری

#دلنوشته ۹۸/۸/۱۵ 🌻 ۲۳:۳۴ خبرت نیست از حالِ هزار پاره دلم ! خبرت نیست از مرگِ هوا در نفسم ! تواز این پس به یقین سرِ خود داری وصدها سودا ! دلِ خود داری و ...

#دلنوشته ۹۸/۸/۱۵ 🌻 ۲۳:۳۴ خبرت نیست از حالِ هزار پاره دلم ! خبرت نیست از مرگِ هوا در نفسم ! تواز این پس به یقین سرِ خود داری وصدها سودا ! دلِ خود داری و یک دلبرِ دیگر جز من ! خبرت نیست از من که به جا مانده ام ...

#دلنوشته ۹۸/۸/۱۵ 🌻 ۲۳:۳۳

#دلنوشته ۹۸/۸/۱۵ 🌻 ۲۳:۳۳

http://dl.nex1music.ir/1398/05/23/Amin%20Bani%20-%20Maahe%20Maah.mp3?time=1571509855&filename=/1398/05/23/Amin%20Bani%20-%20Maahe%20Maah.mp3 ۹۸/۵/۲۵ 🌻 ۱۶:۰۸ #آدینه_تون_بدور_از_دلتنگی

http://dl.nex1music.ir/1398... ۹۸/۵/۲۵ 🌻 ۱۶:۰۸ #آدینه_تون_بدور_از_دلتنگی

#دلنوشته ۹۸/۵/۲۳ 🌻 ۱۳:۳۷

#دلنوشته ۹۸/۵/۲۳ 🌻 ۱۳:۳۷