سلام دوستان با اجازتون ميخوام خداحافظى کنم .شايد دوباره برگش...
۹

سلام دوستان با اجازتون ميخوام خداحافظى کنم .شايد دوباره برگش...

سلام دوستان اين عکس يادتونه عکس آواتارم بود وقتى واسه اولين ...
۷

سلام دوستان اين عکس يادتونه عکس آواتارم بود وقتى واسه اولين ...

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...
۶

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...
۴

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...
۲

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...
۲

بکس سلام عکس چند تا آينه کنسول ميذارم بگين کدوم خوشگل تره لط...

نظرتون چيه ؟ من ک فقط آينه رو ميپسندم
۶

نظرتون چيه ؟ من ک فقط آينه رو ميپسندم

گل باميه....فقط دو ساعت دوام داره.نزديکهاى صبح زود ب اوج زيب...
۸

گل باميه....فقط دو ساعت دوام داره.نزديکهاى صبح زود ب اوج زيب...

براى دوست عزيزم بنفشه. عزيزم وقتى اين عکس و ديدم ياد شما افت...
۴

براى دوست عزيزم بنفشه. عزيزم وقتى اين عکس و ديدم ياد شما افت...

دوستای گل ویسگونی بفرمایین سیب زمینی تنوری و نون سنگک و سبزی...
۱۷

دوستای گل ویسگونی بفرمایین سیب زمینی تنوری و نون سنگک و سبزی...

برو بکس مچکرم. چند وقت پیش این عکس و گذاشته بودم و بعدش درگی...
عکس بلند
۱۷

برو بکس مچکرم. چند وقت پیش این عکس و گذاشته بودم و بعدش درگی...

اااوووووومممممم
۱

اااوووووومممممم

الهی جیگرم خعلی نازه
۳

الهی جیگرم خعلی نازه

چیه ؟ نکنه میخوای منو بخولی ؟
۲

چیه ؟ نکنه میخوای منو بخولی ؟

سیلاااام دوستای گل ویسگونی.صبح شنبه بخیر.بکس ما دیروز باهم ع...
۶۰

سیلاااام دوستای گل ویسگونی.صبح شنبه بخیر.بکس ما دیروز باهم ع...

سیلام دوستای گل.بچه ها کسی پیام تبریک تولد زیبا داره؟ عشقولا...
۹

سیلام دوستای گل.بچه ها کسی پیام تبریک تولد زیبا داره؟ عشقولا...

بدان....
تونباید دعای من باشی
ازخدا خواستم موافق بود
میتوانی...
۲

بدان.... تونباید دعای من باشی ازخدا خواستم موافق بود میتوانی...

"هوایت" دست سنگینی داشت...این را وقتی بسرم زد فهمیدم... يادت...
۲

"هوایت" دست سنگینی داشت...این را وقتی بسرم زد فهمیدم... يادت...

دست مرا بگیر شاید میان تک تک انگشتانم اعجازی باشد تنها برای ...
۱

دست مرا بگیر شاید میان تک تک انگشتانم اعجازی باشد تنها برای ...

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی..
یکی که بهش اعتماد دار...
۲

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی.. یکی که بهش اعتماد دار...