:rose:اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون ر...
۲

:rose:اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون ر...

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........
۲

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...
۲

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...
۰

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...

:cherry_blossom: همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ...
۵

:cherry_blossom: همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ...

:cherry_blossom: پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفای...
۷

:cherry_blossom: پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفای...

. :cherry_blossom: همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره.....
۰

. :cherry_blossom: همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره.....

مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند.....
۱

مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند.....

زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش
۴

زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش

:cherry_blossom: هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دس...
۰

:cherry_blossom: هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دس...

:cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دی...
۲

:cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دی...

:cherry_blossom: جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدما...
۴

:cherry_blossom: جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدما...

:cherry_blossom:  قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...
۲

:cherry_blossom: قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...

:cherry_blossom: زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخ...
۰

:cherry_blossom: زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخ...

هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت ...
۱

هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت ...

زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن
۱

زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن

هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن،  مثل این می م...
۰

هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن، مثل این می م...