امیــــد ♡ بلــــوچ

Omid30

بلوچســـــــتان هویت ملـــــــی من است

امتیاز
304020
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
13

رفتنی ...

4

انا انزلناه فی لیله القدر

2

رمضان

انسانیت

نمک نشناس

4

روحانی

4

روز معلم مبارک

1

انتخابات

5

نازشو

2

تسلیت

4

نگاه تو

2

خوش شانس

3

روز پدر مبارک

1

پسر مردم

5

دلتنگتم

5

آغوش تو