Oranoos2

Oranoos2

امتیاز
89230
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهینمی‌دانم!وزین سرگشته مجنون چه ...

3

آنقدر دوستت دارم کهیادم نمی آید از کجا شروع شدداستان ما نه ش...

5

خوشبختی همین حوالی هاست !زمانی که لبانت به خنده باز می شود و...

3

یک عکسِ قدیمی، لای کتاب، که اتفاقی دیدم‌اش، مرا برد به سالها...

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …نـه بــرای اینکــه نخواهـم ب...