دریا

Ozmaa

امتیاز
287920
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
29

گفتم :به سرنوشت بیندیشو به آسمانگفتی:غمگین مباشکه این کور و ...

24

خدا کند یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمانآری همینجا وسط بی حو...

10

سنگ ها را نمی دانم!اما گنجشک ها مفت نیستند!قلبشان می تپد! نگ...

18

فقط کافیست هنگام گرفتاری بگوییـد:"اللـهی رضـاََ بـِرِضـاک""خ...

33

دوری وسختی راه رو میشه با دیدن این صحنه ها تحمل کرد...

54

میگویند : مرغیست به نام « آمـیــن » !مرغی آسمانی ؛در بلندتری...

23

سلام دوستان...

16

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ ؛ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦ !...ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑ...

22

.کتاب مناجات نامه چوپان معاصر نوشته رضا احسان پور خدایا!مرا ...

18

دعا کنیم هیچکس دلش نگیرد، اگر هم گرفت خدا یک هم صحبت خوب سر ...

19

ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮﮒ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺧ...

10

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ......ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦ ......ﺻﺒﺮ ﮐﻦ.....ﺻﺒﺮ ﮐﻦ......ﺳ...

41

من عاشق سکوتم و کم حرف می زنمهر وقت دل شکسته ترم حرف می زنما...

8

ﻧﻤﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ!!!ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳ...

15

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯼ،ﮔﺎﻫﯽ ...

6

میپرسندمجردی یامتاهل؟میگویم متعهد"!!چون تجربه نشان داده,نه م...

10

پیامبر مهربان اسلام (ص) فرمودند به ۵ دلیل کودکان را دوست مید...

10

کنار دریاعاشق باشیعاشق تر می شوی و اگر دیوانهدیوانه تراین خا...

11

معجزه زندگی دیگران باش …. .بیقرار باش برای شادی ساختن در زند...