پات درد میکنه بیا بغلم 
بعضیا یاد بگیرن

پات درد میکنه بیا بغلم بعضیا یاد بگیرن

حالا هی بگید پدر مادر خرج بچه رو میدن ...!!!!

حالا هی بگید پدر مادر خرج بچه رو میدن ...!!!!

خدایا این شادی رو از ما نگیر D:

خدایا این شادی رو از ما نگیر D:

بهتره تو افق محو بشیم D:

بهتره تو افق محو بشیم D:

خدا هیچوقت رد تماس نمیده

خدا هیچوقت رد تماس نمیده

جون مادرت ی کاری کن برم با فرهاد عکس بندازم D:

جون مادرت ی کاری کن برم با فرهاد عکس بندازم D:

من همیشه ته قلبم میدونستم ریاضی درس شیرینیه

من همیشه ته قلبم میدونستم ریاضی درس شیرینیه