مخاطب خاص داره♀️

مخاطب خاص داره♀️

چه زود فراموش شدم💙

چه زود فراموش شدم💙

باش و چنان بمان کنارم تا به همه‌ی دنیا ثابت کنم تو همان ماندنی‌ترینی هستی که عاشقانه‌هایم را برایت سرودم چنان پیر شویم به پای هم که عشق‌مان ماندگارترین شود و دیگر نگویند عشق یعنی ...

باش و چنان بمان کنارم تا به همه‌ی دنیا ثابت کنم تو همان ماندنی‌ترینی هستی که عاشقانه‌هایم را برایت سرودم چنان پیر شویم به پای هم که عشق‌مان ماندگارترین شود و دیگر نگویند عشق یعنی نرسیدن بگویند عشق یعنی رسیدن و به پای هم‌‌ پیر شدن نگذار تمام معادلات عشق ...

یلداتون مبارک💖 پ.ن با تاخیر دیشب خسته بودم نشد بیام و پست بزارم و هم اینکه دیگه خیلی وقته ویس نمیام جز مواقع خاص

یلداتون مبارک💖 پ.ن با تاخیر دیشب خسته بودم نشد بیام و پست بزارم و هم اینکه دیگه خیلی وقته ویس نمیام جز مواقع خاص

ما انسان‌ها عادت داریم که به آنچه احساس می‌کنیم به نوعی به ما حس امنیت می‌دهد دست بیاویزیم و می‌ترسیم آن را رها کنیم، با اینکه آنچه در انتظار ماست می‌تواند بهتر از آنی باشد ...

ما انسان‌ها عادت داریم که به آنچه احساس می‌کنیم به نوعی به ما حس امنیت می‌دهد دست بیاویزیم و می‌ترسیم آن را رها کنیم، با اینکه آنچه در انتظار ماست می‌تواند بهتر از آنی باشد که حتی تصور آن را می‌کنیم. هرچه ما بیشتر حاضر باشیم با جریان تغییرات حرکت ...

توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش

توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش

💚 💚 ❤ ❤ 💜 💜 👏

💚 💚 ❤ ❤ 💜 💜 👏

ما نفهمیدیم چجوریه که هی ما میدوئیم و نمیرسیم ولی یه سریا نشستن و به همه چیز میرسن!

ما نفهمیدیم چجوریه که هی ما میدوئیم و نمیرسیم ولی یه سریا نشستن و به همه چیز میرسن!

وقتی نتونتی به جز اون با کس دیگه باشی میشه بهش گفت دوصت داشتن-.-♡

وقتی نتونتی به جز اون با کس دیگه باشی میشه بهش گفت دوصت داشتن-.-♡

مَنـ یک دُختَرمـ به شکنندگیـ شیشهـ بهـ ارزشمندیـ الماسـ با شیطنت هاییـ کهـ قابلـ درکـ همهـ نیست

مَنـ یک دُختَرمـ به شکنندگیـ شیشهـ بهـ ارزشمندیـ الماسـ با شیطنت هاییـ کهـ قابلـ درکـ همهـ نیست