پریسا(:

Parisa_EXO_BTS

خیلی اروم بزن روش 😁

گفتم اروم نشکن گوشیو😐Im EXO_L and ARMY😍❤


and


ILove EXO and BTS❤برو پایین👇
کافیه


همسریم😍 👇

@hasti.kpop

اجیم که عاشقشمم💜👇

@lili.exo_l

اجی کیوتیم😋👇

@suga_jimin

اجی نانازیم😂👇

@nikshad

اجی خوشگلم 😊❤👇

@robinhood19

اجی جیگرم 😘👇

@Lorex

مامانم😂💜😂👇

@F.s.v

زن داداشم 😂💜👇

@N-N.JK

😂😂😂
۱۶

😂😂😂

فقط قیافه ی شوگا 😂😂💜
۴

فقط قیافه ی شوگا 😂😂💜

عاشق این عکس تهیونگم😂😂💜
۴

عاشق این عکس تهیونگم😂😂💜

اولی:خودتی دوتای آخری: الان از من خوشت میاد یا بدت میاد 🔫😐
۲

اولی:خودتی دوتای آخری: الان از من خوشت میاد یا بدت میاد 🔫😐

تولدت مباااااااااارررررررککک 😘😘😘😘😘🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈💜💜...
۱

تولدت مباااااااااارررررررککک 😘😘😘😘😘🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈💜💜...

هونهاااااان😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
۱۰

هونهاااااان😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

به مناسبت تولد لوهان 😂😂😂💜🎉🎉🎉🎈🎈🎈
۴

به مناسبت تولد لوهان 😂😂😂💜🎉🎉🎉🎈🎈🎈

برا همینه که ما اکسوالا خاصیم😏
۴

برا همینه که ما اکسوالا خاصیم😏

تولدت مباااااااااارررررررککک جذاااااب مننننننننننننننننننننن...
۴

تولدت مباااااااااارررررررککک جذاااااب مننننننننننننننننننننن...

جذاااااب لعنتیییییییییی😍😍😍😍😍😍😍💜💜💜💜چان لاورا زنده اید😂😂
۴

جذاااااب لعنتیییییییییی😍😍😍😍😍😍😍💜💜💜💜چان لاورا زنده اید😂😂

😂😂😂😂
۵

😂😂😂😂

نازییی این کیوتی الان بابا شده😍😍😍
۱۵

نازییی این کیوتی الان بابا شده😍😍😍

😂😂😂
۱

😂😂😂

کیستی😁؟

کیستی😁؟

کیستی😁؟
۷

کیستی😁؟

فقط لایک نکنید جواب بدید😐😑
۱۶

فقط لایک نکنید جواب بدید😐😑

بگو کیستی؟😂😂
۱۴

بگو کیستی؟😂😂

فندومم پاره ی تنم😐
۹

فندومم پاره ی تنم😐

https://timefriend.net/nazareto/nazar/587117306b2b7096439e8b...
۳

https://timefriend.net/nazareto/nazar/587117306b2b7096439e8b...