پیمان کریمی(عکاسی سکانس)

Peyman.Karimi

https://harfeto.timefriend.net/16091532711844
#نظر_یادتون_نره

شاعر ترانه سرا عکاس و گرافیست(KURD)

روبیکا و اینستا
@peyman_karimi_org

تلگرام
www.telegram.me/secans_photography

عکاسی و ادیت کار خودم
۷

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۲۴

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۵۲

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۱۰

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۴۳

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳۴

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۲

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳۸

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳۰

عکاسی و ادیت کار خودم

ادیت 2و3 کار خودم
۱۳

ادیت 2و3 کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۸

عکاسی و ادیت کار خودم

دی ماهی ام
۹۲

دی ماهی ام

عکاسی و ادیت کار خودم
۲۸

عکاسی و ادیت کار خودم

حرفاتونو ناشناس بگین
۱۷

حرفاتونو ناشناس بگین

عکاسی و ادیت کار خودم
۲۶

عکاسی و ادیت کار خودم

ادیت کار خودم
۹

ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۱۱

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۴۱

عکاسی و ادیت کار خودم