امیر

PiSHDAD

دلتنگ بودنی شده ام که دیگر نیست..!؟!!؟

امتیاز
100
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

...

و دیواری کوتاهتر از دل هم بود... احساس زود باور من...

تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست...

اینجا کربلاست!؟!؟