حساب کاربری شما مسدود شد.
قوانین ارسال مطلب:
http://www.wisg...
۵۷

حساب کاربری شما مسدود شد. قوانین ارسال مطلب: http://www.wisg...

این بعضیا خودشونم تلاش میکنن دراین راستا...،
۷

این بعضیا خودشونم تلاش میکنن دراین راستا...،

لجن توهم اره؟!

لجن توهم اره؟!

قابل توجه اوناییکه......
۱

قابل توجه اوناییکه......

به خودت بگیر...
۱

به خودت بگیر...

نمیدونم اخه...
۹

نمیدونم اخه...

این پیام رو همیشه نگه دارید چون بدردتون میخوره....مواظب سلام...
۲

این پیام رو همیشه نگه دارید چون بدردتون میخوره....مواظب سلام...

شایدم چهارنفره یا بیشتر....
۴

شایدم چهارنفره یا بیشتر....

خدایی قبول دارین یانه؟
۱۵

خدایی قبول دارین یانه؟

مثلا همین خود من،،،،
۲

مثلا همین خود من،،،،

کاش هرجه زودتر اختراع میشد....
۵

کاش هرجه زودتر اختراع میشد....

چنان عاشق چنان ديوونه حالمکه مي خوام از تو و از دل بنالمهنوز...
۱

چنان عاشق چنان ديوونه حالمکه مي خوام از تو و از دل بنالمهنوز...

دخترای امروزی اگه بمیرن 300سال طول میکشه تجزیه بشن......همش ...
۲

دخترای امروزی اگه بمیرن 300سال طول میکشه تجزیه بشن......همش ...

موضوع انشا....
۳

موضوع انشا....

میرسه بوش....
۲

میرسه بوش....

نگران فردایت نباش!خدای دیروزوامروز خدای فردا هم هست...اعتماد...
۱

نگران فردایت نباش!خدای دیروزوامروز خدای فردا هم هست...اعتماد...