من و دوستممدرسهخخخ:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_...
۲۲

من و دوستممدرسهخخخ:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_...

بهمنیا :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a...
۸

بهمنیا :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a...

چندتا هوادار داره؟؟؟؟؟
۱۲

چندتا هوادار داره؟؟؟؟؟

همانا سگ چشمای ما بهمن ماهیا پاچه خیلیارو گرفته:smiling_face...
۲۱

همانا سگ چشمای ما بهمن ماهیا پاچه خیلیارو گرفته:smiling_face...

یه روزه خوب تو سی و سه پل
۷۶

یه روزه خوب تو سی و سه پل

بپرسید جواب میدم
۴۴

بپرسید جواب میدم

ای خاعک بر سره داعش با این ذهنای منحرفتون نچ نچ نچ
۱

ای خاعک بر سره داعش با این ذهنای منحرفتون نچ نچ نچ

:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::face_throwing_a...
۱

:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::face_throwing_a...

موافقا زحمت لایک با شماجبران میشه
۵۰

موافقا زحمت لایک با شماجبران میشه

خدایی هرکی خوشش اومد لایک کنه
۲

خدایی هرکی خوشش اومد لایک کنه

اگ دروغ میگم بگین دروغه
۱

اگ دروغ میگم بگین دروغه

موافقا لایک

موافقا لایک

هرکی قبول داره لایک کنهلایک میشینفالو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=فالو
۴۱

هرکی قبول داره لایک کنهلایک میشینفالو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=فالو

بهمینا لایک کنین ببینم چندتاییم؟؟؟
۱۷

بهمینا لایک کنین ببینم چندتاییم؟؟؟

من خوشبخت ترین دختراین دنیام
چرا؟؟؟؟
چون توزندگیم کسی رادارم...
۶

من خوشبخت ترین دختراین دنیام چرا؟؟؟؟ چون توزندگیم کسی رادارم...

کیا خوندن؟؟؟؟؟

کیا خوندن؟؟؟؟؟

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

چطوره؟؟؟
۳۴

چطوره؟؟؟