تو آن باغی که می ریزد بهشت از روی پرچینت😍عیدتون مبارک💐💐 #اما...
۱۴

تو آن باغی که می ریزد بهشت از روی پرچینت😍عیدتون مبارک💐💐 #اما...

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کردنیت خیر مگردان که مبارک فا...
۲۸۳

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کردنیت خیر مگردان که مبارک فا...

دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روسآمده تا به غرامت دل از ای...
۱۲

دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روسآمده تا به غرامت دل از ای...

سلام و سلام و سلام:slightly_smiling_face: #گوناگون
۴۹

سلام و سلام و سلام:slightly_smiling_face: #گوناگون

سلام چه خبر چطورین و از این صحبتا:white_smiling_face:
۳۷

سلام چه خبر چطورین و از این صحبتا:white_smiling_face:

_ما هرچی میکشیم از دست این آخوندا و آخوند پرستا میکشیم+آره د...
۹

_ما هرچی میکشیم از دست این آخوندا و آخوند پرستا میکشیم+آره د...

#ماجدی همکار ظریف، در آستانه  نشست ضد ایرانی #ورشو و تهدیدات...
۲

#ماجدی همکار ظریف، در آستانه نشست ضد ایرانی #ورشو و تهدیدات...

آخر همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما که روی آن دمی ب...

آخر همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما که روی آن دمی ب...

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا:smiling_face_with_smi...
۹

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا:smiling_face_with_smi...

#قدیمی_ترین_رفیقم_حسین#ارباب
۴

#قدیمی_ترین_رفیقم_حسین#ارباب

من، تو، درد دلای یواشکی و دیگر هیچ ...:smiling_face_with_smi...
۲۵

من، تو، درد دلای یواشکی و دیگر هیچ ...:smiling_face_with_smi...

#واگویه_ها
۲

#واگویه_ها

خوشم با حب حیدر قد کشیدم ...:bouquet:  عیدتون مبارک:bouquet:...
۹۸

خوشم با حب حیدر قد کشیدم ...:bouquet: عیدتون مبارک:bouquet:...

در دلم سودای آزادی‌ستبر لبم مُهرِ سکوت امامرگ این زندانی خام...
۹۶

در دلم سودای آزادی‌ستبر لبم مُهرِ سکوت امامرگ این زندانی خام...

:white_smiling_face:#واگویه_ها
۲

:white_smiling_face:#واگویه_ها

#دروغگو#شانتاژگر
۷

#دروغگو#شانتاژگر

تورا چه غم؟که یکی در غمت به جان آید!!"سعدی"#واگویه_ها
۸

تورا چه غم؟که یکی در غمت به جان آید!!"سعدی"#واگویه_ها

#واگویه_ها
۳

#واگویه_ها

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها
۶

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها

#واگویه_ها

#واگویه_ها